شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

ارتباط با ما

برای سایت1

 

آدرس : ورامین خیابان شهید بهشتی بعد از شهرداری منطقه یک ساختمان ۱۱۰طبقه هم کف دفتر مهندس حاج طاهر میرزاکریمی ۰۹۱۹۱۷۷۶۰۲۰

تلفن :۰۲۱۳۶۲۶۷۰۰۱- ۰۹۱۹۱۷۷۶۰۳۰و ۰۹۱۹۱۷۷۶۰۴۰باخبرنگاران اصلی دفتر

فکس :۰۲۱۳۶۲۶۷۰۰۱

ایمیل :news.ebtekar@gmail.com و  یا taher131m@yahoo.com