ﺟﺬﺏ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎنی ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ دانشگاه ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ اﺳﺖ | ابتکار آنلاین
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

ﺟﺬﺏ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎنی ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ دانشگاه ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ اﺳﺖ

انتشار: پنج شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ / ساعت ۲۳:۰۸:۰۵ |
کد خبر: 43708 |
بازدید: 22 views |
بدون دیدگاه


ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ – ابتکارآنلاین: رئیس ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ امیرکبیر ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ بابیان اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺬﺏ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎنی ﺑﻪ اﻳﻦ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ در دستور ﻛﺎﺭ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ فعالیت‌های ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﻮﺭ پیگیری و دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار ابتکارآنلاین – ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭاﻱ اﺩاﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ بابیان اینکه ﺟﺬﺏ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ اﻭﻟﻮﻳﺖ دانشگاه گرمسار قرار دارد، ابراز داشت: اﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ تعریف‌شده اﺳﺖ که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ عمده‌ای اﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭا بیابان‌ها ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهند لذا ﻟﺰﻭﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ و آموزش‌های ﻻﺯﻡ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ اﺣﺴﺎﺱ می‌شود.

 

ﻭﻱ بابیان اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ فعالیت‌های ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺤﻮﺭ اﺯ اﻫﺪاﻑ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ، افزود: ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ امیرکبیر ﭘﺮﺩﻳﺲ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﻂﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ اﺭﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد و اﻣﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﺩاﺭای اﻫﻤﻴﺖ ویژه‌ای اﺳﺖ.

 

جذب ۳ نفر هیئت علمی

 

رئیس ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ امیرکبیر ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ در ادامه صحبت‌های خود ﺑﻪ اﺭائه ﮔﺰاﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﺩاﺧﺖ و ابراز داشت: اﻳﻦ ﻭاﺣﺪ ﺩاﻧﺸﮕﺎهی اﺯ ﺳﺎﻝ ۸۹ ﺟﺬﺏ ﺩاﻧﺸﺠﻮ ﺭا ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ و ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺪﺕ بالغ‌بر ۲۲۳ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺯاﻧﻪ و ۶۸۶ ﻧﻔﺮ به‌صورت ﻣﺠﺎﺯی اﺯ اﻳﻦ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ فارغ‌التحصیل ﺷﺪﻧﺪ.

 

حسینی بابیان اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ هیئت‌علمی اﻳﻦ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ به‌صورت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻧﺪ، تصریح کرد: ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ هیئت‌های علمی اﻳﻦ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺬﺏ می‌شوند.

 

وی بابیان اﻳﻨﻜﻪ دستگاه‌های اﺟﺮایی ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ طوﻝ ﺳﺎﻝ ﺣﺪاﻗﻞ ۴۰ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻮمی ﺗﺨﺼﺼﻲ نهادهای اﺟﺮایب ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﻛﻨﻨﺪ، افزود: اﻳﻦ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاﺭی دوره‌های ﺁﻣﻮﺯشی کوتاه‌مدت ﻫﻤﻜﺎﺭی و ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ویژه‌ای ﺭا ﺑﺎ دستگاه‌های اﺟﺮایی ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *