یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

آرشیو سرمقاله

روحانی بگو

علیرغم تأکید مقام معظم رهبری در جلسه اخیر با اعضای هیئت دولت و سایر جلسات مبنی بر حفظ وحدت و یکپارچگی مردم و مسئولین در این ایام و برهه...

آسفالت رنگی و معابر شهری

حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب می شود و با مقوله های مهمی چون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی...

حصر مدیریت

از عناصر مهم اداره یک کشور، انتصاب مدیران لایق، کارآمد و شجاع است که در هنگام مواجهه با بحران بهترین راه حل را برگزینند. جایگاه مدیران در...

ضرورت هوشیاری در دیپلماسی خارجی و رخدادهای داخلی

ترامپ رسماً پس از پایان نشست کشورهای صنعتی گروه ۷ امضای خود را از زیر بیانیه پایانی این اجلاس پس گرفت و بار دیگر خود و کشورش را در انزوا...

حبّ و بغض سیاسی؛ دلیل هجمه برخی به رئیس جمهور

مقام ریاست جمهوری، از اصلی ترین و کاربردی‌ترین ارکان حکومت های جمهوری است و در کشور ما نیز 42 اصل از اصول قانون اساسی در رابطه با رئیس...

فرصت ها و تهدیدهای پیش رو

فضای سیاسی کشور، فضای دگرگون شونده و متغیر و به عبارتی دیگر این فضا همواره سیال و در حال عوض شدن است. برخی عوامل و عناصر هر واحد سیال و یا...

اندر احوالات این روزهای بدون هاشمی

پنجم خرداد، سالروز ترور نافرجام آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط منافقین است. مخالفین و معاندین نظام از قبل انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی نقش...

شکاف اتحاد؛ هدف دشمنان داخلی

در هفته وحدت، مردم کشور بایستی به کجروی های برخی افراد مخل اتحاد آحاد جامعه واقف باشند. یکی از خطراتی که جامعه ایران را تهدید می کند، وجود...

دست احمدی نژاد برای ملت ایران رو شده است

انگار برای برخی دشمنی با ملت و نظام تمامی ندارد. هفته پیش بود که مردم و مسئولین درگیر حادثه تلخ زلزله کرمانشاه بودند که خبر رسید رئیس...

آیا نوشیدنی های رژیمی موثر هستند

سلامتی تغذیه و سلامتی تصور اشتباهی که درباره نوشیدنی های رژیمی دارید! بهترین راه برای شروع کاهش وزن به طور منطقی برداشتن “گام های کوچک”...