دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

آرشیو سرمقاله

نقش مدیریت شهری در یکپارچه سازی مدیریت بحران

مدیریت یکپارچه بحران ، یکی از ایده های قابل قبول در جهت مدیریت جامع و برخورد هماهنگ با مسائل و مشکلات مختلف در سیستم پیچیده شهری در...

اجرای کنسرت در شهرستان قرچک بله یا خیر

سرپرست فرمانداری قرچک که حدوداً 2 ماه منصوب شده اند در یکی دو جلسه از جمله جلسه شورای اداری مهرماه از ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی...

‘اقتصاد رانتی یا رانت اقتصادی ‘

بیماری کهنه" رانت در اقتصاد ایران" مختص امروز و دیروز نیست، سالهاست این گرگ با گله آشناست، و اما برخی از عمده دلایل این بیماری به نظر...

”از حاشیه تا متن ”

مدت زیادی است با رصد اخبار کانالهای مختلف، صدر اخبار انتقادی بسیاری از این کانالهای محترم رو گاها توجه کردم و از بسیاری از آنها متاسفانه،...

روحانی بگو

علیرغم تأکید مقام معظم رهبری در جلسه اخیر با اعضای هیئت دولت و سایر جلسات مبنی بر حفظ وحدت و یکپارچگی مردم و مسئولین در این ایام و برهه...

آسفالت رنگی و معابر شهری

حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب می شود و با مقوله های مهمی چون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی...

حصر مدیریت

از عناصر مهم اداره یک کشور، انتصاب مدیران لایق، کارآمد و شجاع است که در هنگام مواجهه با بحران بهترین راه حل را برگزینند. جایگاه مدیران در...

ضرورت هوشیاری در دیپلماسی خارجی و رخدادهای داخلی

ترامپ رسماً پس از پایان نشست کشورهای صنعتی گروه ۷ امضای خود را از زیر بیانیه پایانی این اجلاس پس گرفت و بار دیگر خود و کشورش را در انزوا...

حبّ و بغض سیاسی؛ دلیل هجمه برخی به رئیس جمهور

مقام ریاست جمهوری، از اصلی ترین و کاربردی‌ترین ارکان حکومت های جمهوری است و در کشور ما نیز 42 اصل از اصول قانون اساسی در رابطه با رئیس...

فرصت ها و تهدیدهای پیش رو

فضای سیاسی کشور، فضای دگرگون شونده و متغیر و به عبارتی دیگر این فضا همواره سیال و در حال عوض شدن است. برخی عوامل و عناصر هر واحد سیال و یا...